Bài viết Tag: neosmart

Neolock triển khai hệ thống thiết bị nhà thông minh neosmart sử dụng trên 1 nền tảng

Neolock triển khai hệ thống thiết bị nhà thông minh neosmart sử dụng trên 1 nền tảng

Neolock triển khai hệ thống thiết bị nhà thông minh neosmart sử dụng trên 1 ứng dụng di động giúp cho khách hàng điều khiển mọi thiết bị như khóa cửa, công tắt, cầu dao, đèn, thiết bị an ninh, lọc không khí, robot lau nhà, thiết bị bếp